www.ralfmoritz.eu

 

JEG

BILDER

GJESTEBOK

BELIGGENHET

IMPRESSUM

LENKER

 

Willkommen in Norwegen

Velkommen i Norge

Hier präsentiere ich euch meinen nächsten Versuch eine eigene
Homepage online zu stellen. Ich entschuldige mich im Voraus
für übersehene Fehler.

Her vil jeg presentere deg min neste forsøk egne
hjemsiden sett på nettet. Jeg beklager på
forhånd for feil oversett.

      Seit Mai 2009 lebe ich nun in Norwegen.    Jeg leve i Norge siden Mai 2009.